Шунка Ројал

чаден на буково дрво
Шунка, подеднакво добра за секоја комбинација!

ShunkaRojal
Производ од свински бут, кој пред термички да се обработи,
му следи постапка од природно чадење на буково дрво.
Чадот е тој кој на овој производ му ја дава специфичната привлечна арома и мирис.
Вкусни ордевери, сочни сендвичи, пици, тостови…

ShunkaRojal-2

Вкусни идеи со Шунка Ројал